Kontakt

MŠ Veleň

Hlavní 160, 250 63 p. Mratín

tel.: 283 931 279 

Hlavní 46    250 63 p. Mratín

tef. 737 486 563

  ms.velen@seznam.cz

Provozní doba: 6. 45 hod. - 16. 45 hod.

Učitelé a zaměstnanci

Vedoucí mateřské školy:    Pavlína Koudelíková

Paní učitelky:                     Andrea Pódová, Petra Kalusová, Aneta Danielová, Jaroslava Vostárková,

                                          Andrea Barcalová, Zuzana Přívozníková, Jaroslava Melicharová

Paní školnice:              Jana Rendeková

Paní uklízečka:                   Aneta Černá 

 

Základní charakteristika

Školní vzdělávací program školky, s názvem Veselá školka, je zaměřen na poznání světa v celém jeho rozsahu. Děti se prostřednictvím projektů, ve spojení

s prožitkovým učením, učí vnímat přírodu jako přirozenou a potřebnou součást našeho života. Snaží se přírodě porozumět a chránit ji. Vždy se opíráme o

společenství rodiny, lidí, přírody, světa, vědy a techniky.

Výchovně vzdělávací proces se na naší mateřské škole uskutečňuje během celého pobytu dítěte v mateřské škole rozmanitými výchovnými prostředky. Jsou

to především: denní režim, hra, práce, předškolní vyučování, slavnosti a zábava.

Naším cílem je dosáhnout takového stupně samostatnosti dítěte, aby bylo připraveno pro vstup do života jako jedinec nebojácný, ale schopný se přizpůsobit

bez problému všemu novému.

 
Co konkrétně nabízíme? Keramiku, zumbu, jógu a Tchaj-ťi, výuku hry na flétnu, skupinovou logopedii, předškolní přípravu a mnoho dalšího. Vše v rámci dopoledních činností.
 

 

Desatero pro rodiče nově přijímaných dětí

1. Mluvte s dítětem o tom, jaké je to v mateřské škole, co se tam dělá.
 
2. Zvykejte dítě na chvíle odloučení, začněte v domácím prostředí. Dítě potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout, že i když jej opouštíte, vrátíte se.
 
3. Zamyslete se nad tím, jak prožíváte nastávající situaci vy. Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu a obavy rodičů, silně emočně reagují.  Pokud máte strach z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčení o tom, že dítě do mateřské školy dát chcete, pak byste měli jeho nástup přehodnotit. Případně se v rodině dohodněte, že dítě do školky bude vodit ten, který s tím má menší problém.
 
4. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky. Ujistěte ho, že to zvládne, zvýšíte tak jeho sebedůvěru. Aby dítě chodilo do školky rádo, musí si k ní vybudovat kladný vztah. Nikdy mu školkou nevyhrožujte, vyhněte se výhružkám typu "Když budeš zlobit, nechám tě ve školce i odpoledne...."
 
5. Vaše dítě se bude cítit dobře tehdy, když bude mít pocit jistoty. Veďte dítě k samostatnosti, pomůže mu zbavit se nejistoty. Procvičujte samostatnost zvláště v hygieně, oblékání, jídle. Ujistěte ho o tom, že paní učitelka mu ráda pomůže.
 
6. Pro dítě je lepší postupná adaptace (připojit se na procházce, pobyt s dětmi na zahrádce, kratší pobyt s dětmi ve třídě apod.)
 
7. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Paní učitelka vaše dítě brzy uklidní a pomůže mu překonat stesk.
 
8. Dejte dítěti s sebou něco důvěrného, co mu navodí kontakt s domovem - např. plyšovou hračku.
 
9. Plňte své sliby - když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít. Dítě je potom nešťastné, ztrácí důvěru a pocit bezpečí a prostředí mateřské školy bude vnímat negativně.
 
10. Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny. Nepřijme nové prostředí přirozeným způsobem. Pokud den ve školce proběhne v pohodě - pochvalte dítě a motivujte k dalšímu pobytu.

Kontakt

ZŠ a MŠ Veleň Hlavní 46
Veleň - p. Mratín
250 63

ID datové schránky: p2nmtwg
ZŠ: 313105655 (nová budova, pevná linka)
283931292 (stará budova, pevná linka)
737471923 (stará budova, mobil, Sovičky a jejich družina)
Mš Včelky: 737486563
Mš Motýlci a Berušky: 283931279
ŠJ: 774920470
ŠD nová budova: 704786337
zs.velen@post.cz ms.velen@seznam.cz