Platby

Všechny platby kromě obědů realizujte na účet:  115-7233700237/0100
Platby obědů viz: Základní informace
 
 
Pro rozlišení plateb používáme variabilní symboly (školkovné, školka v přírodě, plavání). Navíc  je  každému dítěti  přidělen při nástupu do školky specifický symbol, který zůstává stejný po celou dobu docházky. I specifický symbol je nutné uvádět u každé platby. Neidentifikovatelné platby budou odeslány zpět. 
 
Výše plateb a variabilní symboly pro rok 2020/2021:
 
Úplata za předškolní vzdělávání
Pro školní rok 2020/21 byla stanovena na  980,- Kč za měsíc. Výše částky byla stanovena na základě analýzy neinvestičních nákladů a v souladu s §6 vyhláčky č. 14/2015 Sb. v aktuálním znění. 
 
 
Školkovné: 980,- Kč/měsíc
VS: 22021
 
 

Plavání: 500,- Kč/10 lekcí, prosíme uhradit do 3. lekce

VS: 42021

doprava hotově v MŠ 530,- Kč
 
 

Školka v přírodě: 

VS: 52021

 

 

 
 
 
 

 

Kontakt

ZŠ a MŠ Veleň Hlavní 46
Veleň - p. Mratín
250 63

ID datové schránky: p2nmtwg
ZŠ: 313 105 655 (nová budova, pevná linka)
283 931 292 (stará budova, pevná linka)
737 471 923 (stará budova, mobil, Sovičky a jejich družina)
MŠ Včelky a Mravenečci: 737 486 563
MŠ Motýlci a Berušky: 283 931 279
ŠJ: 774 920 470
ŠD nová budova: 704 786 337
zs.velen@post.cz ms.velen@seznam.cz