Platby

Všechny platby kromě obědů realizujte na účet:  115-7233700237/0100
Platby obědů viz: Základní informace
 
 
Pro rozlišení plateb používáme variabilní symboly (školkovné, školka v přírodě, plavání). Navíc  je  každému dítěti  přidělen při nástupu do školky specifický symbol, který zůstává stejný po celou dobu docházky. I specifický symbol je nutné uvádět u každé platby. Neidentifikovatelné platby budou odeslány zpět. 
 
Výše plateb a variabilní symboly pro rok 2020/2021:
 
Úplata za předškolní vzdělávání
Pro školní rok 2020/21 byla stanovena na  980,- Kč za měsíc. Výše částky byla stanovena na základě analýzy neinvestičních nákladů a v souladu s §6 vyhláčky č. 14/2015 Sb. v aktuálním znění. 
 
 
Školkovné: 980,- Kč/měsíc
VS: 22021
 
 

Plavání: 500,- Kč/10 lekcí, prosíme uhradit do 3. lekce

VS: 42021

doprava hotově v MŠ 530,- Kč
 
 

Školka v přírodě: 

VS: 52021

 

 

 
 
 
 

 

Kontakt

ZŠ a MŠ Veleň Hlavní 46
Veleň - p. Mratín
250 63

ID datové schránky: p2nmtwg
ZŠ:
nová budova, pevná linka
313 105 655
stará budova, pevná linka
283 931 292

ŠD:
Sovičky, Marťánci - stará budova
737 471 923
Žabičky, Borůvky - nová budova
704 786 337

MŠ:
Včelky a Mravenečci
737 486 563
Motýlci a Berušky:
283 931 279

Školní jídelna:
774 920 470

zs.velen@post.cz