Odpovědi na dotazy

Zápis do MŠ

Proč termín zápisu až v květnu?

Po podání žádosti o přijetí musí rodiče do 30 dnů obdržet odpověď. Až do konce května mohou ale rodiče předškoláků požádat o odklad nástupu povinné školní docházky. Děti nešestileté zase potřebují vyšetření z ped. psych. poradny a termíny mají také až na konec dubna. Jedině zápis počátkem května umožní všechno bez problému sladit. Předpoklám, že cca 15 dětem bude možné okamžitě po zápisu sdělit, že byly přijaté, ostatním postupně. Přijato by mělo být 20 dětí. Zápis v květnu je doporučen i MŠMT a pravděpodobně od r. 2017 bude i pevně stanoven, jako je jasně určena doba zápisu do 1. třídy. 

Nemůžete udělat zápis dřív a nechat si jedno volné místo pro případného předškoláka, jehož rodiče požádají o odklad?

Nemůžeme. Všem rodičům, jejichž děti nebudou přijaty, musí být písemně vysvětlen důvod nepřijetí. Rodiče s rozhodnutím nemusí souhlasit a odvolají se ke Krajskému úřadu Středočeského kraje. Akceptovatelný je pouze jeden důvod - kapacita školky byla naplněna dětmi staršími. Jakmile Kraj zjistí, že ve školce je volné místo, nařídí přijetí, i kdyby se odvolali rodiče nejmladšího dítěte. 

Můžete přijmout 2,5 leté dítě, kdyby začalo chodit do školky, až mu budou 3? Rodiče by platili už do září.

Toto  je teoreticky možné, udělali jsme to před 2 lety při zápisu do nově otevírané třídy, kdy starší děti nebyly, ale i zde je zádrhel. Každé dítě se totiž ze zákona přijímá na 3 měsíční zkušební dobu, během které je možné docházku do MŠ ukončit, pokud paní učitelky zjistí, že dítě např. zásadním způsobem nezvládá sebeobsluhu. Pokud je dítě přijato od září a začne chodit v prosinci, zkušební lhůta uplyne, aniž by paní učitelky dítě poznaly. Přijde-li pak dítě s plenou a dudlíkem, už ho nemůžeme "vrátit". 

Když se během roku uvolní místo, přijmete první dítě pod čarou?

Ne. Přijímání dětí do MŠ se řídí Správním řádem (zák. 500/2004). Rodiče podají žádost o přijetí, ta má mj. datum podání a datum plánovaného nástupu do MŠ. Mohou ji podávat kdykoli během roku. Na tuto žádost musím do 30 dnů odpovědět. Odpověď se založí do spisu a NEMĚNÍ SE. Pokud rodiče nesouhlasí, odvolají se ke Kraji a Kraj zjišťuje, zda nedošlo k pochybení. Zda jsme nepřijali někoho protekčně, jestli byli všchni seznámeni s tím, co nařizuje zákon, jestli jsou v písemnostech předepsané formulace apod. Kdyby k pochybení došlo, což se ale nemí stát :), probíhá nové řízení, ale to už je jiná otázka. Co je důležité - uvolní-li se místo třeba v listopadu, nemohu si vzít žádost z května, kdy rodiče žádají o nástup v září, a najednou dítě přijmout. Pokud bych toto udělala, poruším zákon. Kterýkoli jiný rodič by si mohl stěžovat, že jsem nevybrala jeho dítě a jeho žádost. Na uvolněné místo proběhne klasický zápis - rychle, jasně, čistě. Vyvěsíme několik dní předem, přijmeme nejstarší přihlášené dítě.   

 

 

Uvažujete o výuce angličtiny ve školce?

  • Výuka angličtiny u malých dětí vychází ze skutečnosti, že v tomto věku děti zcela přirozeně pochytí správnou výslovnost a intonaci, kterou si dokáží zapamatovat po celý život. Je to, nebo spíš byl to, trend v 90. letech, kdy se anglicky začala učit střední generace, která neměla angličtinu naposlouchanou. Dnes je situace jiná a pocit rodičů, že něco zanedbají, když dítě nedají včas na angličtinu, vychází především z reklam. Jazykové kurzy - to je jednoznačně byznys stejně jako plavání kojenců nebo masáže batolat.
  • U dětí v mateřských školách by měl být kladen důraz především na rozvoj v oblasti citů, v oblasti vnímání a prožívání. V naší školce toto děláme a děti mají velice pestrý program. Podporujeme rozvoj motoriky a jemné motoriky, formujeme mluvidla, správně dýchání, děti poznávají svět a lidi kolem sebe, učí se požádat o pomoc a také ji nabídnout, cítit se dobře mezi kamarády. Školka plní výchovné a vzdělávací funkce; její program je hodně nabitý. Agličtinu paní učitelky zařazují pro zpestření (pár slovíček, pozdrav ...), ale o začlenění do už tak plného programu neuvažujeme. Věnujeme se obecně jazykové propedeutice. 
  • Jak vypadá výuka angličtiny ve školce? Musí být především hravá - děti zpívají písničky, učí se znát barvy a zvířátka, počítat, pár frází.... To, co se děti tímto tempem učí týdny, naučí se ve vyšším věku za hodiny. Osmileté dítě i bez výuky angličtiny ví, že sní-li "hot dog", je to vlastně horký pes. S takto starým dítětem proberete zvířátka za pár minut. (Něco jiného jsou samozřejmě anglické školky, kde děti mluví anglicky celý den. V tom případě skutečně dochází k tomu, že se dítě jazyk naučí perfektně. Je to ale jiná cenová skupina.:) )
  • Pro to, zda Vaše dítě bude dobře ovládat cizí jazyky, je rozhodující až dospívání a dospělost. Můžete s malým utratit spoustu peněz za kurzy - když nebude mít v životě praxi, řeč zapomene. Důležité je jazyk aktivně používat - číst knihy, cestovat atd. Dítě by mělo dělat to, co přísluší danému věku a co je důležité pro jeho další rozvoj. Když jde do školy, mělo by si třeba umět zavázat tkaničku. Ale angličtina? Už po půl roce výuky ve třetí třídě se často nepozná, kdo měl angličtinu již dříve a kdo začíná. Není uměním zahltit děti spoustou informací, není problémem přidat do první třídy 3 hodiny angličtiny týdně, ale je to správné? O tom, že 4 hodiny denně v první třídě jsou až až, se přesvědčí každý, kdo alespoň jednou s dětmi pracuje. Děti jsou našimi klienty a jejich zájem máme na prvním místě. 
  • Věra Kouřilová

Proč neposíláte přeplatky za obědy na konci školního roku zpět?

Důvod je jednoduchý. Abychom ušetřili čas a peníze. Počet žáků školy rychle roste. Počty měsíčních přijatých plateb jsou stovky. Asi 20% plateb tvoří platby problematické - bez SS dítěte, bez VS, poslané na špatný účet, naprosto neidentifikovatelné. Používáme SW, který pomáhá připisovat platby na účet, ale pro vracení plateb by bylo třeba nakoupit sw mnohem dražší (Navíc často pracuje na bázi toho, že dítěti je přiřazen účet, z kterého platby přicházejí. Není tedy možné, aby za dítě platila jednou mominka, jednoutatínek, někdy babička.) Vedoucí školní jídelny má na zvládnutí agendy minimální možný úvazek. Pokud by se práci měla věnovat déle, měla pracovat Další možností je navýšení jejího úvazku, ovšem nemáme kde brát. Jedinou možností by bylo zkrácení pracovní doby pedagogickým pracovníkům. 

Kontakt

ZŠ a MŠ Veleň Hlavní 46
Veleň - p. Mratín
250 63

ID datové schránky: p2nmtwg
ZŠ: 313105655 (nová budova, pevná linka)
283931292 (stará budova, pevná linka)
737471923 (stará budova, mobil, Sovičky a jejich družina)
Mš Včelky: 737486563
Mš Motýlci a Berušky: 283931279
ŠJ: 774920470
ŠD nová budova: 704786337
zs.velen@post.cz ms.velen@seznam.cz