Platby obědů MŠ

Účet pro platbu obědů je 2001677864/2010

Prosíme uvádět specifický symbol dítěte jako variabilní

Měsíční částky jsou:

MŠ 3 - 5 let .........   620,- Kč; jeden den v MŠ ... 31,- Kč

      6 - 7 let ........    660,- Kč; jeden den v MŠ ... 33,- Kč

Platbu je nutné uhradit do do 30.dne předchozího měsíce ( 30.května na měsíc červen)

. Přeplatky jsou převáděny dětem do dalšího školního roku a vráceny při ukončení docházky nebo v případě žádosti rodičů.   

  • Strávníci jsou zařazováni podle věku (vyhláška 107/2005/ Sb.), kterého dosáhnou ve školním roce (podle školského zákona začíná školní rok 1.9. a končí 31.8. následujícího kalendářního roku). To znamená, že dítě, které dosáhne ve školním roce 6 let, bude zařazeno do vyšší skupiny, i kdyby věku dosáhlo 31.8.

 

 
 
 
 
 

 

 

Kontakt

ZŠ a MŠ Veleň Hlavní 46
Veleň - p. Mratín
250 63

ID datové schránky: p2nmtwg
ZŠ: 313105655 (nová budova, pevná linka)
283931292 (stará budova, pevná linka)
737471923 (stará budova, mobil, Sovičky a jejich družina)
Mš Včelky: 737486563
Mš Motýlci a Berušky: 283931279
ŠJ: 774920470
ŠD nová budova: 704786337
zs.velen@post.cz ms.velen@seznam.cz