Učitelé, zaměstnanci, kontakty

Kontakt

Základní škola Veleň

Hlavní 46, 250 63 p. Mratín

tel. 283931292 stará budova, třída předškoláci podkroví: 737471923

tel. 313105655 (nová budova - Hlavní 500)

 zs.velen@post.cz

ID datové schránky: p2nmtwg

 

Učitelé a zaměstnanci  

 • Ředitelka školy:       Mgr. Věra Kouřilová        vera.kourilova@zsvelen.cz
 • Zástupkyně ředitelky a metodička prevence sociálně-patologických jevů: Mgr. et Mgr. Kateřina Čermáková     katerina.cermakova@zsvelen.cz
 • Výchovná poradkyně: Mgr. Radka Šlégrová       radka.slegrova@zsvelen.cz
 •  
 • Pedagogický sbor:  
 •             
  Mgr. Alžběta Zuntychová alzbeta.zuntychova@zsvelen.cz
  Mgr. Dominika Doubová dominika.doubova@zsvelen.cz
  Mgr. Ivana Vavřičková ivana.vavrickova@zsvelen.cz
  Mgr. Jana Nováková jana.novakova@zsvelen.cz
  Mgr. Jitka Halčínová jitka.halcinova@zsvelen.cz
  Mgr.et Mgr. Kateřina Čermáková katerina.cermakova@zsvelen.cz
  Mgr. Lenka Sýkorová DiS. lenka.sykorova@zsvelen.cz
  Mgr. Lucie Strnadová lucie.strnadova@zsvelen.cz
  Martin Klapka martin.klapka@zsvelen.cz
  Mgr. Olga Nováková olga.novakova@zsvelen.cz
  Mgr. Petr Elbogen petr.elbogen@zsvelen.cz
  Mgr. Petra Němečková petra.nemeckova@zsvelen.cz
  Mgr. Radka Šlégrová radka.slegrova@zsvelen.cz
  Mgr. Rastislav Švec rastislav.svec@zsvelen.cz
  Mgr. Veronika Štefanová veronika.stefanova@zsvelen.cz
  Vojtěch Kouřil vojtech.kouril@zsvelen.cz
 • Asistenti pedagoga
 •  
 • Ivana Šetková ivana.setkova@zsvelen.cz
  Iveta Tesárková iveta.tesarkova@zsvelen.cz
  Lenka Skálová Cusanová lenka.skalova-cusanova@zsvelen.cz
  Lucie Hrabětová lucie.hrabetova@zsvelen.cz
  Martina Herčíková martina.hercikova@zsvelen.cz
  Miroslava Sakařová miroslava.sakarova@zsvelen.cz
 •                                 
 • Školní družina:         Martina Hrabětová, Radka Fuksová, Gabriela Nováková, Miroslava Sakařová ................................  druzina@zsvelen.cz
 •  
 • Školník:                    Miroslav Petřík      miroslav.petrik@zsvelen.cz
 • Uklízečky:                 Alena Vernerová, Bohumila Mocová, Jana Tomanová
 

 
 

 

Kontakt

ZŠ a MŠ Veleň Hlavní 46
Veleň - p. Mratín
250 63

ID datové schránky: p2nmtwg
ZŠ: 313105655 (nová budova, pevná linka)
283931292 (stará budova, pevná linka)
737471923 (stará budova, mobil, Sovičky a jejich družina)
Mš Včelky: 737486563
Mš Motýlci a Berušky: 283931279
ŠJ: 774920470
ŠD nová budova: 704786337
zs.velen@post.cz ms.velen@seznam.cz