Učitelé, zaměstnanci, kontakty

Kontakt

Základní škola Veleň

Hlavní 46, 250 63 p. Mratín

tel. 283931292 stará budova, třída předškoláci podkroví: 737471923

tel. 313105655 (nová budova - Hlavní 500)

 zs.velen@post.cz

ID datové schránky: p2nmtwg

 

Učitelé a zaměstnanci  

 • Ředitelka školy:       Mgr. Věra Kouřilová        vera.kourilova@zsvelen.cz
 • Zástupkyně ředitelky a metodička prevence sociálně-patologických jevů: 
 • Mgr. et Mgr. Kateřina Čermáková     katerina.cermakova@zsvelen.cz
 • Výchovná poradkyně: Mgr. Radka Šlégrová       radka.slegrova@zsvelen.cz
 •  
 • Pedagogický sbor:  
 •             
  Mgr. Alžběta Zuntychová alzbeta.zuntychova@zsvelen.cz
  Mgr. Dominika Doubová dominika.doubova@zsvelen.cz
  Mgr. Ivana Vavřičková ivana.vavrickova@zsvelen.cz
  Mgr. Jana Nováková jana.novakova@zsvelen.cz
  Mgr. Jitka Halčínová jitka.halcinova@zsvelen.cz
  Mgr.et Mgr. Kateřina Čermáková katerina.cermakova@zsvelen.cz
  Mgr. Lenka Sýkorová DiS. lenka.sykorova@zsvelen.cz
  Mgr. Lucie Strnadová lucie.strnadova@zsvelen.cz
  Martin Klapka martin.klapka@zsvelen.cz
  Mgr. Olga Nováková olga.novakova@zsvelen.cz
  Mgr. Petr Elbogen petr.elbogen@zsvelen.cz
  Mgr. Petra Němečková petra.nemeckova@zsvelen.cz
  Mgr. Radka Šlégrová radka.slegrova@zsvelen.cz
  Mgr. Rastislav Švec rastislav.svec@zsvelen.cz
  Mgr. Veronika Štefanová veronika.stefanova@zsvelen.cz
  Vojtěch Kouřil vojtech.kouril@zsvelen.cz
 • Asistenti pedagoga
 •  
 • Ivana Šetková ivana.setkova@zsvelen.cz
  Iveta Tesárková iveta.tesarkova@zsvelen.cz
  Lenka Skálová Cusanová lenka.skalova-cusanova@zsvelen.cz
  Lucie Hrabětová lucie.hrabetova@zsvelen.cz
  Martina Herčíková martina.hercikova@zsvelen.cz
  Miroslava Sakařová miroslava.sakarova@zsvelen.cz
 •                                 
 • Školní družina:         Martina Hrabětová, Radka Fuksová, Gabriela Nováková, Miroslava Sakařová                                                                     druzina@zsvelen.cz
 •  
 • Školník:                    Ladislav Varga      ladislav.varga@zsvelen.cz
 • Uklízečky:                 Alena Vernerová,  Jana Tomanová
 

 
 

 

Kontakt

ZŠ a MŠ Veleň Hlavní 46
Veleň - p. Mratín
250 63

ID datové schránky: p2nmtwg
ZŠ:
nová budova, pevná linka
313 105 655
stará budova, pevná linka
283 931 292

ŠD:
Sovičky, Marťánci - stará budova
737 471 923
Žabičky, Borůvky - nová budova
704 786 337

MŠ:
Včelky a Mravenečci
737 486 563
Motýlci a Berušky:
283 931 279

Školní jídelna:
774 920 470

zs.velen@post.cz