Obecné informace k průběhu zápisu do 1. třídy

Pro děti je zápis významným životním momentem, proto se snažíme tuto chvíli připravit co nejkrásnější a doufáme, že se dětem bude líbit. Zápis bude probíhat formou rozhovoru a drobných her, ze kterých paní učitelky poznají, do jaké míry je dítě samostatné, zda dokáže plnit jednoduché úkoly, potřebuje-li logopedickou péči atd. Není potřeba před zápisem do školy učit děti písmenka a rozhodně není potřeba mít ze zápisu obavy. Zápis bude probíhat v nové školní budově. 

 

Pro zákonné zástupce dítěte je zápis administrativním úkonem, k němuž potřebují občanský průkaz (cizinci pas) a rodný list dítěte. Pokud už předem víte, že budete žádat o odklad školní docházky, přineste s sebou rovnou žádost o odklad školní docházky + dva dokumenty: posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (podle výkladu MŠMT je odborným lékařem i praktický lékař pro děti a dorost). Pokud nemáte, nevadí, na vše je dost času - společně domluvíme, vysvětlíme, vyřešíme..............

 

Zápis proběhne 22. dubna 2020 od 14 hodin. Prvního dubna bude spuštěna webová aplikace, kterou se přihlásíte na určitou hodinu. Po zadání údajů není již třeba vyplňovat přihlášku. 

Jak můžete pomoci svým dětem

Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.

Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.

Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.

Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.

Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.

Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.

Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.

Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.

Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod. 

 

Desatero pro rodiče budoucích prvňáčků doporučeno MŠMT: Desatero pro rodiče.pdf (369788)

 

 

 

Kontakt

ZŠ a MŠ Veleň Hlavní 46
Veleň - p. Mratín
250 63

ID datové schránky: p2nmtwg
ZŠ: 313105655 (nová budova, pevná linka)
283931292 (stará budova, pevná linka)
737471923 (stará budova, mobil, Sovičky a jejich družina)
Mš Včelky: 737486563
Mš Motýlci a Berušky: 283931279
ŠJ: 774920470
ŠD nová budova: 704786337
zs.velen@post.cz ms.velen@seznam.cz